Anunt privind Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

În conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locală, precum și din dorința de a satisface necesitățile locale și regionale în vederea ocupării forței de muncă,  Primăria Magurele, dorește să acceseze finanțări din Fondul Social European (FSE) prin  Programul Operațional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

 

În acest sens, Primăria Magurele caută parteneri pentru propriile proiecte, în vederea construirii Consorțiului de Parteneriat, pentru redactarea și implementarea cu succes a proiectelor inițiate.


Partenerii de proiect pot fi Autorități Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum și alte tipuri de organizații, ce pot avea un rol relevant în elaborarea și implementărea cu succes a unor astfel de proiecte.

 

Organizațiile interesate sunt rugate să depună în termen de 7 zile de la publicarea acestui anunț, scrisoarea de intenție pentru potențiala selectare, în vederea participării în cadrul Consorțiului de parteneriat.

 

Scrisoarea de intenție va cuprinde: o scurtă descriere a organizației, rolul potențial pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului, avantajul competitiv pe care Partenerul îl poate aduce Consorțiului de parteneriat, precum și alte informații considerate a fi necesare în vederea susțienerii scrisorile de intenție.

 

Scrisorile de intenție se vor transmite prin posță la adresa com. Magurele, nr. 226, Prahova, sau pe fax la nr 0244217701, nu mai târziu de data 03.08.2013 ora 16

 

Persoana de contact: Lungu Mirel - Administrator Public, 0244.217.701