Atributii

 

Poate indeplini atributii de coordonare delegate de primar in baza contractului de management, privind:

  • - sprijina sau inlocuieste primarul (atunci cand situatia o cere) in relatiile privind accesarea fondurilor structurale europene sau a celorlalte programe privind finantarea nerambursabila a investitiilor in sectorul public
  • - participa la elaborarea si urmarirea programelor, proiectelor si strategiilor de dezvoltare economico-sociala a localitatii Magurele
  • - reprezinta institutia in relatiile cu celelalte organe si organisme economico-financiare, de audit si control
  • - urmareste modul si stadiul realizarii conform graficelor, a proiectelor si programelor de investitii(cantitativ si calitativ) realizate la nivel local si informeaza ori de cate ori este nevoie, primarul si consiliul local de stadiul acestora
  • - indeplineste calitatea de ordonator principal de credite
  • - participa , coordoneaza si urmareste in cadrul compartimentelor functionale din primarie la elaborarea si fundamentarea bugetului local, respectarea legalitatii privind investitiile , achizitiile publice , pastrarea integritatii si dezvoltarii patrimoniului
  • - indeplineste atributii referitoare la relatia cu consiliul local

          - poate indeplini orice alte atributii relevante postului in limitele legii