Cadrul geografic

Comuna Măgurele este alcătuită din trei localităţi, cuprinzând satul Măgurele, ca reşedinţă de comuna şi satele: Iazu şi Coada Malului. Suprafaţa totala a comunei este de 2.747 ha.Comuna este strabătută de drumul naţional DN 1A Ploieşti-Braşov, fiind situată la o distanţă de 20 km de municipiul Ploieşti şi la 8 km de oraşul Vălenii de Munte. Ca vecinătăţi comuna Măgurele se limitează la Est cu comunele Gornet şi Bălteşti, la Nord cu comuna Gura Vitioarei, la Sud cu comuna Lipăneşti şi la Vest cu comuna Dumbraveşti (râul Teleajen).Satele componente ale comunei s-au dezvoltat în general liniar şi dispersat, cu prioritate de-a lungul DN 1 A şi a căilor de acces la principala arteră de circulaţie rutieră.