Infrastructura

 
Infrastructură de transport
 
Comuna Măgurele este străbătută de DN 1 A (Ploiești - Brașov) și de DC 44 (Magurele -Iazu) - drum modernizat pe o distanță de 3,5 km în 2003-2004 prin programul SAPARD finanțat de către Uniunea Europeană și DC 45.
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Măgurele sunt autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun (autobuze) și microbuze.
Transportul pe calea ferată se face pe ruta Ploiești - Maneciu. În comună existând trei stații de cale ferată: Măgurele Sud, Măgurele Centru și Măgurele Nord.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea și modernizarea trotuarelor în comună, modernizarea pasajelor de trecere la nivelul căi ferate fac parte din proiectele prioritare ale comunei Măgurele în perioada 2007-2013.
 
Infrastructură tehnico-edilitară
 
Satele componente ale comunei Măgurele dispun de o serie de rețele și echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad mărit de acoperire a teritoriului.
În comuna Măgurele există rețea de distribuție a apei potabile, iar gospodăriile racordate la această rețea în anul 2007 erau de 1680 de gospodării, ceea ce reprezintă 100%
Localitățile comunei Măgurele nu dispun de un sistem centralizat de canalizare.Se dorește ca în perioada 2007 - 2013 să se realizeze rețea de canalizare în sistem centralizat la toți locuitorii comunei.
Gospodăriile sunt prevazute haznale de tip rural nevidanjabile și fose septice.
Apele uzate se deversează în puțuri absorbante și fose septice.
Încălzirea locuințelor și a clădirilor de utilitate publică se face pe baza centralelor termice.
În prezent rețeaua de alimentare cu gaz metan, acoperă întreaga comună și deservește 95% din gospodării.
Toti locuitorii comunei Magurele sunt racordati la retea. Alimentarea comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV.
Rețeaua de joasă tensiune, tip aerian, destinată consumatorilor casnici și iluminatului public, este racordată la posturi de tip aerian.Rețelele electrice sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de mercur. În anul 2007, locuințele racordate la rețeaua de electricitate erau de 1680, adică 100 %.
În comună există intrastructură de telefonie fixă și mobilă.
Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare sunt proiectele prioritare ale comunei în perioada 2007 - 2013.