Proiecte de dezvoltare

Titlul proiectului: Realizare Canal Pereat - dreapta DN 1A - Strada Caldarâm, comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Eliminarea riscului de inundare a drumului național DN 1A, în cazul ploilor abundente și a topirii zăpeziilor Perioadă de implementare: 2016 Obiective specifice:  Îmbunătățirea sistemului de preluare, dirijare și evacuare a apelor pluviale din zona drumului național DN 1A;  Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale;  Dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Măgurele. Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale MDRAP - PNDL, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 220 000 RON
 
Titlul proiectului: Igienizarea și modernizarea prundului râului Teleajen, comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Eliminarea riscului de inundații și ruperii de maluri în zona râului Teleajen Perioadă de implementare: 2016 - 2020 Obiective specifice:  Igenizarea şi modernizarea prundului râului Teleajen;  Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale; Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale prin AFM sau MDRAP, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 2 500 000 RON
 
Titlul proiectului: Înființarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare
Scop: Îmbunătăţirea condiţiilor de viață a populaţiei comunei; Perioadă de implementare: 2016 - 2020 Obiective specifice:  Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundațiile;  Scăderea factorului de poluare;  Racordarea tuturor zonelor din comună la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzătoare;  Îmbunătăţirea calităţii apei conform ultimelor standarde europene;  Stabilirea şi menținerea unui program de reducere a infiltrației apelor uzate din canalizare;  Reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane și rurale menajere provenite din gospodării și servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman și din activitățile menajere;  Atragerea de noi investitori, activitatea acestora generând venituri suplimentare la bugetul local;  Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din comuna Măgurele la infrastructura edilitară;  Creşterea potenţialului economic. Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale prin MDRAP - PNDL, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 10 000 000 RON
 
Titlul proiectului: Înlocuire conductă distribuție apă în comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Îmbunătăţirea condiţiilor de viață a populaţiei și modernizarea infrastructurii utilitare din comuna Măgurele Perioadă de implementare: 2016 Obiective specifice:  Înlocuirea unui tronson de conductă veche din țeavă metalică, cu țeavă PEID 110, pe o lungime de 1 217 metri în satul Măgurele;  Asigurarea calității apei potabile pentru locuitorii comunei;  Modernizarea sistemului de transport și distribuție apă. Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale prin MDRAP - PNDL, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 289 000 RON
 
Titlul proiectului: Înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sistem de încălzire din resurse regenerabile-geotermale, la sediul nou al Primăriei
Scop: Dotarea noului sediu al Primăriei Măgurele cu sistem de încălzire modern Perioadă de implementare: 2016 - 2020 Obiective specifice: Protecția mediului prin eliminarea emisiilor poluante; Reducerea cheltuielilor cu întreținerea și exploatarea sistemelor de încălzire existente. de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin AFM - București, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Beneficiari de servicii oferite de Primăria comunei și personalul angajat în cadrul acesteia
Valoare estimată: 487 000 RON
 
Titlul proiectului: Introducere sistem fotovoltaic conectat la rețea la sediul Primăriei Măgurele
Scop: Modernizarea rețelei de joasă tensiune a sediului Primăriei Măgurele Perioadă de implementare: 2016 Obiective specifice:  Reducerea cheltuielilor cu energia electrică a Primăriei Măgurele;  Asigurarea accesului Primăriei la infrastructura de bază. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale, fonduri structurale, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 289 000 RON
 
Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de iluminat public prin schimbarea lămpilor de iluminat clasice cu lămpi tip LED
Scop: Modernizarea rețelei de joasă tensiune și a iluminatului public în toată comuna Perioadă de implementare: 2016 - 2017 Obiective specifice:  Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene;  Îmbunătățirea climatului de ordine publică și creșterea gradului de siguranță din comună;  Reducerea numărului de accidente rutiere. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin AFM sau MDRAP, fonduri structurale, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori Valoare estimată: 500 000 RON
 
Titlul proiectului: Modernizare și extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate în baza P.O.S.C.C.E.-AXA prioritară 4
Scop: Modernizarea reţelei de joasă tensiune şi a iluminatului public în toată comuna Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin introducerea noului sistem fotovoltaic;  Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei la infrastructura de bază;  Asigurarea accesului Primăriei la infrastructura de bază;  Energie eficientă şi sustenabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic);  Reducerea cheltuielilor cu iluminatul public si cu energia electrică a instituțiilor publice din Măgurele;  Dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Măgurele. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale, fonduri structurale, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului ;  Organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii investitori
Valoare estimată: 5 938 000 RON
 
Titlul proiectului: Reabilitare Școală Gimnazială Măgurele și reamenajare curte
Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună Perioadă de implementare: 2015 - 2016 Obiective specifice:  Îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevii comunei;  Reabilitarea termică a clădirii prin înlocuirea acoperișului din tablă cu acoperiș metalic tip Lindab, izolarea planseului superior și a pereților exteriori, tencuială și vopsit exterior al pereților, reparații la glafuri;  Modernizarea curții exterioare cu alei și spații verzi, asfaltare și amenajare spațiu parcare auto. Surse de finanțare potențiale: MDRAP - București (498 480 RON) și contribuție din bugetul local (38 520 RON) Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Actualii școlari și preșcolari din comuna Măgurele, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Măgurele
Valoare estimată: 580 000 RON
 
Titlul proiectului: Modernizare interioară și dotări la Școala Gimnazială Măgurele Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună Perioadă de implementare: 2016 Obiective specifice:  Îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevii comunei;  Investiția având în vedere tencuiala și zugrăvirea pereților de interior, lambriuri în clase și pe holuri, înlocuirea parchetului din clase, dotarea cu mobilier școlar. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin AFM sau MDRAP, fonduri structurale, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Actualii școlari și preșcolari din comuna Măgurele, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Măgurele
Valoare estimată: 550 000 RON
 
Titlul proiectului: Înființare și dotare centru de îngrijire copii după programul școlar, tip „after school” în Comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Crearea unui spațiu în care, după orele de curs, copiii să-și poată petrece timpul liber împreună și să-și pregătească temele pentru a doua zi sub supraveghere Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună și îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevii comunei;  Eliminarea factorilor de risc pentru copiii de vârstă școlară - abandon școlar, decalaje educaționale;  Controlul și îmbunătățirea educației acestora;  Posibilitatea dezvoltării economice prin reactivarea unor îndeletniciri mai vechi sau declanșarea unor noi activități - prin transmiterea de obiceiuri mesteșugărești cu caracter local viitoarelor generații;  Păstrarea diversității culturale prin perpetuarea tradițiilor locale;  Crearea unor condiții mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitivă a populației;  Desfășurarea activităților extrașcolare de tip meșteșugăresc, artistic și de relaxare;  Menținerea vie a tradiției ce își pierde din vigoare sub atacul agresiv al elementelor globalizante ale civilizației occidentale. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin AFM sau MDRAP, fonduri structurale, contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Actualii școlari și preșcolari din comuna Măgurele, respectiv viitorii școlari și preșcolari din comuna Măgurele
Valoare estimată: 500 000 RON
 
Titlul proiectului: Reabilitarea clădirii vechi a Școlii din satul Măgurele, comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Reabiltarea clădirii vechii Școli Măgurele în care s-a deschis Centrul Cultural în cadrul căruia se regăsește muzeul etnografic Perioadă de implementare: 2016 - 2017 Obiective specifice:   locali, spectacole comemorative, ateliere de artă populară (țesături, împletituri în răchită) serbări de sfârșit de an școlar, activități extrașcolare, etc; Îmbunătățirea nivelului de trai al populației; Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei.     Promovarea mediului cultural și a valorilor acestuia; Menținerea și promovarea tradițiilor populare autentice prin susținerea artiștilor locali; Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activităților socio-culturale și valorificarea tradițiilor zonei prin modernizarea, amenajarea și utilarea Centrului Cultural la standarde europene; Desfășurarea de activități culturale: montaje literar - muzicale, concursuri de eseuri, de costume, spectacole de teatru, festivaluri de dansuri și folclor, expoziții de carte, de desen, de fotografie, de mărțișoare, ouă încondeiate, produse tradiționale confecționate de meșteșugarii Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin MDRAP, contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Măgurele, dar nu au domiciliul stabil în comună
Valoare estimată: 562 000 RON
 
Titlul proiectului: Reabilitarea Căminului Cultural din satul Coada Malului, comuna Măgurele
Scop: Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din comună Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Reabilitarea clădirii vechi, degradată în poporție de 75% și reluarea activităților culturale;  Îmbunătățirea nivelului de trai al populației;  Menținerea și promovarea tradițiilor populare autentice prin susținerea artiștilor locali. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin MDRAP, contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Măgurele, dar nu au domiciliul stabil în comună
Valoare estimată: 600 000 RON
 
Titlul proiectului: Reabilitarea vechii clădiri a grădiniței din satul Iazu, comuna Măgurele
Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Reabilitarea clădirii vechi, degradată în poporție de 80% și reluarea activităților culturale;  Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei școlare și preşcolare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin MDRAP, contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Măgurele, dar nu au domiciliul stabil în comună
Valoare estimată: 450 000 RON 
 
Titlul proiectului: Teren de sport în satul Măgurele, compus din teren de fotbal multifuncțional, pistă alergare și teren de baschet la Școala Gimnazială Măgurele
Scop: Dezvoltarea infrastructurii sportive din comuna Măgurele și crearea de condiții optime de recreere pentru tinerii din comună Perioadă de implementare: 2015 - 2016 Obiective specifice:  Amenajarea terenului de fotbal, a pistei de alegare și a terenului de baschet conform normelor în vigoare;  Diversificarea activităților sportive din comuna Măgurele prin amenajarea unui teren de sport în conformitate cu standardele europene;  Diversificarea activităților recreative și de divertisment din comuna Măgurele;  Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne și asigurarea condițiilor de recreere;  Diversificarea activităților sportive în rândul școlarilor și tinerilor din comună;  Dezvoltarea activităților sportive și competiționale. Surse de finanțare potențiale: Contribuție proprie din bugetul local (142 000 RON) și parteneriat cu Consiliu Județean Prahova (200 000 RON) Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, școlarii și preșcolarii din comună
Valoare estimată: 342 000 RON
 
Titlul proiectului: Construirea unei săli de sport
Scop: Dezvoltarea infrastructurii sportive din comuna Măgurele și crearea de condiții optime de recreere pentru tinerii din comună Perioadă de implementare: 2016 - 2017 Obiective specifice:  Garantarea accesului la facilităţile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele şi standardele europene;  Diversificarea activităților sportive din comuna Măgurele prin construirea unei săli de sport în conformitate cu standardele europene;  Diversificarea activităților recreative și de divertisment din comuna Măgurele;  Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne și asigurarea condițiilor de recreere;  Diversificarea activităților sportive în rândul școlarilor și tinerilor din comună;  Dezvoltarea activităților sportive și competiționale. Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale nerambursabile, fonduri guvernamentale prin MDRAP, contribuție proprie în parteneriat cu Consiliul Județean Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, școlarii și preșcolarii
Valoare estimată: 3 000 000 RON
 
Titlul proiectului: Piste pentru bicicliști în comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic pietonal, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții desiguranță pe drumurile locale Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Realizarea pistei pentu bicicliști pe o suprafață de 3 510 metri pătrați situați în satele Măgurele și Coada Malului, de-a lungul drumului național DN 1A;  Asigurarea de condiţii de circulaţie fluente şi sigure pentru biciclişti;  Costuri reduse pentru realizarea și întreținerea infrastructurii specifice;  Reducerea poluării aerului și a poluării fonice;  Reducerea suprafeței atât de deplasare, cât și de staționare, reducându-se astfel aglomerația în trafic;  Combaterea sedentarismului și menținerea stării de sănătate a utilizatorilor;  Promovarea ideologiei mișcării Greenway (rețele verzi), care vizează punerea în valoare a moștenirii culturale și naturale. Surse de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin AFM București, contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, respectiv persoanele care dețin locuințe în satele Măgurele și Coada Malului
Valoare estimată: 1 483 000 RON
 
Titlul proiectului: Reabilitarea monumentului Eroilor și amenajarea parcului cu alei pietonale
Scop: Conservarea moștenirii de interes local și protejarea patrimoniului cultural din comună Perioadă de implementare: 2016 -2017 Obiective specifice:  Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural și istoric;  Menținerea și valorificarea moștenirii culturale și istorice locale prin promovarea turismului rural;  Revigorarea mediului cultural al comunei;  Amenajarea parcului cu alei pietonale;  Dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Măgurele. de finanțare potențiale: Fonduri guvernamentale prin MDRAP, contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, potențialii investitori și agenții economici
Valoare estimată: 200 000 RON
 
Titlul proiectului: Înființare parc agrement în comuna Măgurele
Scop: Utilizarea terenului în scop recreativ și îmbunătățirea aspectului peisagistic al localității Perioadă de implementare: 2016 - 2018 Obiective specifice:  Amenajarea terenului cu zone verzi, alei pietonale, zonă distracții, teren de tenis, teren pentru minifotbal, zonă cu pavilioane sau foișoare, amenajare spațiu general, pistă pentru skateboard;  Amenajare scenă pentru spectacole (80 - 100 mp);  Construire clădire multifuncțională (150 - 200 mp);  Amenajare zone de parcări;  Dezvoltarea potențialului economic și turistic al comunei Măgurele. Surse de finanțare potențiale: Contribuție proprie din bugetul local în parteneriat cu Consiliu Județean Prahova Activități principale:  Contractarea proiectului;  Organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, școlarii și preșcolarii din comună Valoare estimată: 2 900 000 RON 
 
Titlul proiectului: Elaborarea/actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Măgurele și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
Scop: Extinderea limitei de intravilan și reașezarea funcțiunilor principale din comuna Măgurele Perioada de implementare: 2016 Obiective:  Actualizarea obiectivelor (construcții) realizate în ultimii 10 ani conform prevederilor legale;  Reactualizare la normativele actuale;  Intrarea în legalitate a construcțiilor existente;  Facilitarea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcții;  Facilitarea accesării de fonduri europene. Surse de finanțare: Fonduri guvernamentale, fonduri proprii în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Studiu de fundamentare privind populația și forța de muncă;  Studiu de fundamentare privind analiza condițiilor socio-economice din comuna Măgurele;  Studiu de fundamentare privind organizarea circulației și transporturilor în localitatea Măgurele;  Studiu de fundamentare privind reabilitarea, protecția și conservarea mediului construit;  Studiu de fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural-urbanistică etc.);  Studiu de fundamentare privind reabilitarea, protecția și conservarea mediului natural, stabilirea zonelor protejate;  Studiu de fundamentare privind echiparea majoră edilitară;  Anchetă socio-urbanistică privind opțiunile populației, specialiștilor și instituțiilor. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, potențialii investitori, agenții economici de pe teritoriul comunei și instituțiile publice
Valoare estimată: 233 000 RON
 
Titlul proiectului: Înființarea unei piețe agroalimentare în comuna Măgurele, județul Prahova
Scop: Dezvoltarea sectorului agroalimentar la nivelul comunei Măgurele Perioada de implementare: 2016 - 2017 Obiective:  Oferirea unei alternative de comercializare și promovare a produselor autohtone;  Condiţii corespunzătoare, la standarde europene, pentru vânzarea produselor autohtone şi ecologice;  Crearea unui cadru adecvat de creștere a calității produselor autohtone ale locuitorilor din comună;  Dezvoltarea afacerilor locale în domeniul agriculturii şi permiterea unui comerţ civilizat pe raza localităţii, care să respecte normele igienico-sanitare. Surse de finanțare: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale prin AFM sau MDRAP, contribuție proprie în bugetul local în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului și organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, potențialii investitori, agenții economici de pe teritoriul comunei și instituțiile publice
Valoare estimată: 1 000 000 RON
 
Titlul proiectului: Achiziție buldoexcavator multifuncțional
Scop: Îmbunătățirea serviciilor publice la nivelul comunei Măgurele Perioadă de implementare: 201 Obiective specifice:  Achiziţionarea unui buldoexcavator nou prevăzut şi cu lamă de dezăpezire;  Întreţinerea drumurilor şi realizarea altor lucrări de infrastructură rutieră, pentru curăţarea şanţurilor şi rigolelor din pământ, pentru excavare, încărcare, dezăpezire;  Dezvoltarea serviciilor pentru situații de urgență din comuna Măgurele. Surse de finanțare potențiale: Venituri proprii Activități principale:  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului;  Organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, populația localităților învecinate, agenții economici, potențialii investitori
Valoare estimată: 600 000 RON
 
Titlul proiectului: Achiziție mașină de pompieri
Scop: Îmbunătățirea serviciilor pentru situații de urgență din comuna Măgurele Perioadă de implementare: 2016 Obiective specifice:  Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență (intervenție rapidă în caz de incendiu) la nivelul comunei;  Dezvoltarea capacității autorităților locale pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice descentralizate și modernizarea continuă a acestora;  Dezvoltarea serviciilor pentru situații de urgență din comuna Măgurele. Surse de finanțare potențiale: Fonduri structurale, fonduri guvernamentale Activități principale:  Realizarea studiului de fezabilitate;  Elaborarea proiectului tehnic;  Aprobarea începerii proiectului;  Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;  Contractarea proiectului;  Organizarea licitaţiilor;  Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;  Auditul proiectului. Beneficiari: Populația comunei Măgurele, populația localităților învecinate, agenții economici
Valoare estimată: 450 000 RON
 
Titlul proiectului: Introducerea sistemului de Management al calității în Administrația Publică Locală (ISO 9001-2015)
Scop: Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivel local prin consolidarea capacității administrative de a gestiona aceste servicii Perioadă de implementare: 2016 - 2020 Obiective specifice:  Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților Primăriei;  Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului din Primăria Măgurele;  Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice;  Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Primărie. Activități principale:  Proiectarea și implementarea sistemului de management;   Realizarea procedurilor pentru sistemul de asigurare a calității ISO 9001-2015. Beneficiari: Populația comunei Măgurele și agenții economici din teritoriu
Valoare estimată: 20 000 RON