Cultură şi învăţământ

Populația școlară din comuna Măgurele
 
Populația școlară reprezintă totalitatea copiilor din grădinițe și creșe, elevilor și studenților cuprinși în procesul de instruire și educare, al unui an școlar/universitar din cadrul educației formale, indiferent de formele de învățământ pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvență redusă și la distanță) și de vârstă. În comuna Măgurele, populația școlară este formată doar din copiii înscriși la grădinițe, de elevii înscriși în învățământul primar (inclusiv cel special) și de elevii înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv cel special). Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, în comuna Măgurele populația școlară era de 466 copii. Dintre aceștia, 106 copii au fost înscriși la grădiniță, 213 copii în învățământul primar (inclusiv special) și 147 copii în învățământul gimnazial (inclusiv special). În anul 2014, populația școlară a comunei Măgurele a scăzut cu 4.3% comparativ cu anul 2008. De asemenea, și în județul Prahova, populația școlară a înregistrat o scădere în anul 2014, comparativ cu anul 2008 (cu 1.6%). În anul 2014, numărul copiilor înscriși în grădinițele din comuna Măgurele a fost cu 24.8% mai scăzut comparativ cu anul 2008, când au fost 141 copii înscriși la grădinițe. În ceea ce privește evoluția elevilor înscriși în învățământul primar (inclusiv cel special) din comuna Măgurele, se poate observa că aceasta prezintă un trend ascendent în perioada 2011 - 2014. La nivelul anului 2014, numărul elevilor înscriși în învățământul primar (inclusiv cel special) prezintă valoarea de 213 elevi, fiind cu 29.1% mai ridicată față de anul 2011 când s-a înregistrat cel mai scăzut număr al elevilor înscriși în învățământul primar (inclusiv cel special). Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, numărul elevilor înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv cel special) a fost de 147 elevi, fiind cu 16.0% maii scăzut față de anul 2008. Elevii înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv cel special) reprezintă, la nivelul anului 2014, 31.5% din totalul populației școlare din comună. La nivel județean, numărul elevilor din învățământul gimnazial a scăzut cu 11.4% în anul 2014 față de anul 2008.
 
Infrastructura de învățământ din comuna Măgurele
 
În interiorul unui sistem de educaţie funcţionează mai multe tipuri de instituţii şi organizaţii.
În comuna Măgurele funcționează trei școli și trei grădinițe:
- Școala de Arte și Meserii Măgurele;
- Școala cu clasele I-IV Coada Malului Măgurele;
- Școala cu clasele I-IV Iazu Măgurele;
- Grădinița de Copii cu Program Normal „Micul Prinț” Măgurele,
- Grădinița de Copii cu Program Normal Coada Malului Măgurele;
- Grădinița de Copii cu Program Normal Iazu Măgurele.
 
Unitățile de învățământ iși desfășoară activitatea în clădiri proprii, corespunzătoare funcțional, și cursurile sunt susținute de către 42 de cadre didactice.
 
Potrivit datelor furnizate de Primăria comunei Măgurele, la Școala Gimnazială există 10 săli de clasă, starea imobilului și calitatea materialelor fiind bună. Conform Institutului Național de Statistică, la nivelul comunei Măgurele, în anul 2014, exista o singură unitate de învățământ care dispunea de doar 12 săli de clasă și cabinete școlare. La nivelul anului 2014, în unitatea de învățământ de pe teritoriul comunei exista un singur laborator școlar și 1 sală de gimnastică. Din păcate infrastructura școlară a comunei Măgurele este deficitară la capitolul ateliere școlare, la nivelul anului 2014 neexistând nici un astfel de atelier în cadrul unității de învățământ din comună. De asemenea, infrastructura școlară este deficitară și în ceea ce privește terenurile de sport. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în unitatea de învățământ a comunei nu există nici un teren de sport. Raportând numărul populației școlare la numărul sălilor de clasă se observă că în anul 2013, în comuna Măgurele, într-o sală de clasă învățau, în medie, 30 elevi. Numărul calculatoarelor din cadrul unității de învătământ din comuna Măgurele la nivelul anului 2014 era de 31, fiind de aproximativ 3 ori mai mare față de anul 2008 când existau 12 calculatoare. Referitor la numărul de calculatoare ce revin populației școlare, 11 elevi foloseau același calculator din unitatea de învățământ a comunei, conform datelor furnizate de INS.
 
Cultura
 
Patrimoniul cultural al comunei Măgurele Spiritualitatea creștin-ortodoxă din comună este reprezentată prin 4 parohii care au împrumutat unele elemente din orientul ortodox din Veneția, și din folclorul tracic al înaintașilor noștri reușind să se deosebească în linii mari și să creeze astfel stilul local original „Muntenesc”:
 
- Biserica „Sfânta Treime” din partea de „sus” a satului, a fost zidită în anul 1780, cu un stil arhitectonic simplu, legat de formele artei populare.
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din partea de „jos” a satului, așezată între poalele dealului Măgurele și râul Teleajen este cea mai veche biserică din sat.
- Biserica „Sf. Dumitru” din satul Iazu a fost construită prin anul 1875, de către cetățenii din sat, construită din cărămidă și alte materiale, care au rezultat din demolarea altei biserici.
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” din satul Coada Malului este construită în anul 1942, pe fundație de piatră sub formă de cruce. Construcția a fost făcută din paiantă și cărămidă și acoperită cu tablă zicantă.
- Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” a fost zidită din temelie în anul 1780, „în zilele domnitorului Alexandru Ipsilanti, de către Ancuța Stolniceasa, ce se trăgea din neamul boierilor Filipești, dimpreună cu fiul său Ioan Caramalău” așa după cum se poate desprinde din cuprinsul inscripției așezată în zidul bisericii.
 
Activitatea sportivă în comuna Măgurele
 
Sportul constituie o componentă importantă a procesului educațional, al vieții sociale, educația fizică și sportul, fiind, în România, activități de interes național. Fotbalul are în comuna Măgurele o frumoasă tradiție, echipa locală, sub diferite denumiri („Voința”, „Recolta”, „G.A.S.”, „C.A.P.”, „Căminul Cultural” Măgurele) folosite în diferite perioade și susținută de mulți pasionați ai „sportului rege”, activează de peste 50 de ani în eșaloanele inferioare ale fotbalului prahovean. Perioada cea mai fastă din istoria forbalului din Măgurele se înregistrează din anul 2000, când, se reînființează Asociația Sportivă „Voința 2000” Măgurele și în același timp echipa de fotbal care se afiliază la Asociația Județeană de Fotbal Prahova. Echipa de fotbal se omogenizează, crește în valoare, apar rezultate tot mai bune și ca urmare, în vara anului 2004, „Voința 2000” Măgurele câștiga Seria Nord, din Liga I a Campionatului Județean Prahova și promovează în primul eșalon fotbalistic județean, Divizia D. La prima sa participare în elita forbalului prahovean, „Voința 2000” Măgurele surprinde plăcut lumea fotbalului și echipa înregistrează rezultate onorante pentru o nou promovată cu multe aplaudate victorii, inclusiv una ce a făcut senzație (9-0 cu Voința Bălțești).
 
Infrastructura culturii din comuna Măgurele
 
Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice (utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. Conform datelor furnizate de INS, la nivelul județului Prahova, în anul 2014, existau 379 biblioteci, dintre care 82 publice. Numărul bibliotecilor din județ a suferit modificări în perioada 2008 - 2014, numărul acestora fiind cu 8.9% mai scăzut comparativ cu anul 2008. Din totalul bibliotecilor de la nivel județean, 2 biblioteci se află în comuna Măgurele, dintre care una aparține domeniului public. Numărul volumelor existente în bibliotecile din comuna Măgurele, la nivelul anului 2014, este de 15 521, dintre care doar 3 122 volume au fost eliberate cititorilor pe tot parcursul anului. Potrivit datelor furnizate de INS, în perioada 2012 - 2014, numărul volumelor existente în bibliotecile din comuna Măgurele a urmat un trend ascendent. În anul 2014, numărul volumelor existente în bibliotecile comunei a fost cu 7.3% mai mare comparativ cu numărul volumelor existente în anul 2012, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. În ceea ce privește numărul volumelor eliberate cititorilor din comuna Măgurele, acesta a urmat un trend ascendent în perioada analizată. Astfel, la nivelul anului 2014 au fost eliberate 3 122 volume cititorilor locali, valoare cu 4.4% mai mare față de anul 2012 când au fost eliberate 2 991 volume.