Economia

Numărul de angajați ai agenților economici
 
Numărul de angajați este un criteriu esențial pentru a determina în ce categorie se încadrează fiecare întreprindere. IMM-urile se clasifică în microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii. Potrivit acestei clasificări, microîntreprinderile sunt acele întreprinderi care au de la 0 până la 9 salariați, iar cifra de afaceri anuală netă, sau activele totale, sunt mai mici de 2 milioane euro. Întreprinderile mici sunt acele întreprinderi care au între 10 și 49 salariați, iar cifra de afaceri anuală netă, sau activele totale, sunt cel mult 10 milioane euro. Întreprinderile mijlocii sunt acele întreprinderi care au între 50 și 249 salariați, cifra de afaceri anuală netă este de cel mult 50 milioane euro, iar activele totale sunt de cel mult 43 milioane euro.
 
Potrivit studiului realizat în decembrie 2014, cei mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Măgurele au între 1-4 angajați (61.5%). Următoarea pondere mai ridicată se înregistrează în rândul antreprenorilor care au afirmat că au între 5- 12 angajați (23.1%). De asemenea, rezultatele studiului au arătat că există întreprinderi în comuna Măgurele care au în momentul de față între 20 și 65 angajați. Ponderea acestora reprezintă 15.4% din totalul întreprinderilor incluse în eșantion. Rezultatele obținute în urma studiului realizat asupra mediului de afaceri din comuna Măgurele evidențiază faptul că 75.8% dintre angajații agenților economici din comună sunt bărbați, ponderea femeilor fiind mai scăzută (24.2%). Din totalul angajaților oamenilor de afaceri din comuna Măgurele, 59.6% au vârsta cuprinsă între 25 - 40 ani, 31.9% au vârsta între 40 - 55 ani, iar 6.4% au vârsta peste 55 ani. Agenții tineri care au sub 25 ani reprezintă 2.1% din totalul oamenilor de afaceri care au fost chestionați. Dintre angajații calificați ai agenților economici din comuna Măgurele, 12.8% au studii generale, 61.6% au absolvit liceul, iar 25.6% au studii superioare. Potrivit rezultatelor obținute, printre angajații oamenilor de afaceri există și angajați necalificați, aceștia find absolvenți de studii liceale.
 
Piața de desfacere a produselor și/sau a serviciilor agenților economici
 
Conform studiului realizat în decembrie 2014, 66.7% dintre agenții economici cu sediul social pe teritoriul comunei Măgurele își vând produsele și/sau serviciile la nivel local, mai exact în comuna unde își desfășoară activitatea sau în comunele alăturate. Cealaltă parte (33.3%) a oamenilor de afaceri de pe raza comunei Măgurele susțin că produsele și/sau serviciile nu se vând pe piața locală. Ponderea agenților economici care susțin că piața de desfacere a produselor și/sau a serviciilor este extinsă la nivel național este de 26.7% din totalul celor intervievați. Aceștia, în egală măsură (6.7%) își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, industriei extractice, industriei prelucrătoare sau se ocupă cu gestionarea deșeurilor. O pondere de 20.0% se regăsește și în cazul operatorilor economici care își vând produsele la nivel județean, aceștia activând în domeniul comerțului (13.3%), dar și în domeniul industriei prelucrătoare (6.7%). Din studiul realizat în decembrie 2014, se poate observa că există și o pondere de 13.3% dintre agenții economici care își vând produsele și/sau serviciile la nivel regional, domeniul principal de activitate fiind comerțul, respectiv industria prelucrătoare.