Sănătate și Protecție Socială

Infrastructura sanitară din comuna Măgurele
 
Calitatea serviciilor de sănătate publică care sunt accesibile pentru locuitorii unei localităţi sau regiuni are o influenţă desăvârșită asupra calităţii vieţii locale și asupra bunăstării locuitorilor. Conform datelor de pe site-ul Primăriei, în comuna Măgurele, sistența medicală este aigurată de către un centru medical uman, recent înființat, situat în satul Măgurele. Deservirea se face de către medici , 1 stomatolog și 4 cadre sanitare medii. În comună există și un dispensar veterinar. Mai funcționează, de asemenea, un punct farmaceutic, iar deservirea se face de către un asistent de farmacie Personalul medico-sanitar din comuna Măgurele Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care activează în unități de ocrotire a sănătății, de învățământ medico- farmaceutic și în unități de cercetare științifică în domeniul medical atât în sectorul public, cât și în cel privat. Personalul sanitar este format din: personal sanitar cu pregătire medicală superioară, personal sanitar mediu și personal sanitar auxiliar.
 
Potrivit datelor furnizate de pe teritoriul comuneiexist 2 cabinete medicale În județul Prahova, la nivelul anului 2014, numărul medicilor de familie prezenta valoarea de 393 medici, înregistrând o creștere cu 5.6% față de anul 2008.
 
În anul 2014, potrivit datelor INS, în comuna Măgurele existau 2 medici stomatologi. Furnizarea de medicamente se face prin intermediul unei farmacii, care deservește întreaga localitate. În această unitate activează un singur farmacist. La nivelul aceluiași an, în comuna Măgurele, numărul personalului sanitar mediu era de 2 persoane, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. În județul Prahova, numărul acestora era de 4 750 la nivelul aceluiași an, fiind cu 6.1% mai crescut comparativ cu anul 2008.
 
Numărul pensionarilor din comună
 
În anul 2014, România a înregistrat cel mai mic număr de pensionari din ultimii 10 ani (5.19 milioane), însă reducerea acestei categorii de populaţie nu reuşeşte să amelioreze distorsiunile de ansamblu ale sistemului, pentru că numărul pensionarilor este mai mare decât cel al salariaţilor. Astfel, în luna iunie a anului 2014 efectivul total al salariaţilor din economie era de 4.43 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că un salariat susţinea, din contribuţiile sociale, pensiile a 1.17 pensionari. Situaţia s-a mai îmbunătăţit faţă de anul 2010, de exemplu, când raportul era de 1 salariat la 1.26 pensionari, însă reluarea angajărilor nu a rezolvat cea mai mare anomalie a economiei româneşti: la o populaţie de 20 de milioane de persoane există 10 milioane de oameni apţi de muncă, din care doar 4.4 milioane lucrează, iar 5 milioane sunt pensionari. Potrivit datelor furnizate de Casa Judeţeană de Pensii Prahova, în anul 2012, la nivelul comunei Măgurele au fost înregistrați 1 156 pensionari, numărul total al pensionarilor înregistrați în anul 2014 fiind mai ridicat cu 0.7% față de anul 2007. La nivelul aceluiași an (2012) s-au acordat 26 pensii anticipate, 184 pensii de invaliditate, 716 pensii pentru limita de vârstă și 230 pensii de urmaș. Numărul pensiilor pentru limită de vârstă acordate în anul 2012 a fost cu 5.4% mai ridicat față de anul 2007.
 
Pensii calculate din comuna Măgurele (valoare minimă și maximă)
 
Sistemul public de pensii are ca principii fundamentale principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite, precum şi principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public de pensii îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate. În anul 2012, pensia minimă anticipată a înregistrat valoarea de 277 RON, fiind cu 28.8% mai mică decât valoarea minimă înregistrată pentru anul 2007. În ceea ce privește valoarea minimă pentru pensia de limită de vârstă, la nivelul anului 2012 s-a înregistrat o valoare de 88 RON. Pentru categoriile menționate mai sus, valoarea maximă în anul 2012 a fost de 1 610 RON, respectiv 4 754 RON. La nivelul aceluiași an, potrivit informațiilor furnizate de CPJ Prahova, persoanele care beneficiază de pensia de invaliditate au înregistrat o pensie minimă de 166 RON și o pensie maximă de 1 051 RON. În cazul locuitorilor din Măgurele care primesc pensie de urmaș s-a înregistrat o pensie maximă de 851 RON.