Populația comunei Măgurele nu a suferit evoluții spectaculoase în ultimii 30 de ani, chiar dacă în majoritatea localităților din România și județul Prahova populația a scăzut constant, există totuși o scădere a populației și în această comunitate.
Evoluția populației din comuna Măgurele prezintă un trend descendent în perioada 2011 – 2021, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. În anul 2021, populația comunei Măgurele înregistra o valoare de 4570 locuitori . Raportat la anul 2011, populația comunei Măgurele a scăzut cu 5,75% în anul 2021.
Reducerea populației se datorează, în principal, migrației, care s-a accentuat puternic cu câțiva ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, dar și după aderare. Un alt motiv al reducerii numărului de locuitori este sporul natural negativ, numărul persoanelor decedate fiind cu mult mai mare decât numărul celor născute vii.
De asemenea, și mortalitatea infantilă accentuează reducerea populației. În  ceea ce privește distribuția populației din comună pe sexe, se observă că populația de sex feminin este mai numeroasă comparativ cu cea de sex masculin, în perioada 2011 – 2021.
Comparativ cu anul 2011, în anul 2021 populația masculină a scăzut cu aproximativ 6,02%, iar cea feminină cu aproximativ 5,49%. Scăderea populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel România se află în al 30- lea an de declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2002 cu cele de la recensământul din 2011, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu 12.2%, fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene.
Alarmant este faptul că în perioada următoare se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de locuitori din România, fenomen strâns corelat și cu reducerea ratei de natalitate.
Conform Recensământului Populației din anul 2011, populația stabilă în comuna Măgurele a fost de 4849 locuitori. Conform datelor statistice ale INS, populația după domiciliu a fost de 4681 locuitori în anul 2018, 4669 locuitori în anul 2019, 4608 locuitori în anul 2020 și 4570  locuitori în anul 2021.

Populației pe sate componente:

Nr crt

Localitate (sat component)

Populaţie 2021*

Procent

1

Comuna Măgurele

4570

100%

2

Măgurele

3176 locuitori

69,49%

3

Coada Malului

813 locuitori

17,78%

4

Iazu

581 locuitori

12,73%

2021; DJS Prahova,

Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă COMUNA MĂGURELE – INS 2021

Total

Sexe

<5

ani

5-

9

ani

10-

14

ani

15-

19

ani

20-

24

ani

25-

29

ani

30-

34

ani

35-

39

ani

40

44

ani

45-

49

ani

50-

54

ani

55-

59

ani

60-

64

ani

65-

69

ani

70-

74

ani

75-

79

ani

80-

84

ani

 

>85

ani

Total

Ambele

162

165

235

250

242

256

292

298

372

431

448

263

291

312

194

157

127

75

4570

Masculin

70

 79

123

128

117

138

176

135

194

211

243

122

133

127

  79

  63

59

17

2214

Feminin

92

 86

112

122

125

118

116

163

178

220

205

141

158

185

115

  94

68

58

2356

*date INS tempo online

După structura pe sexe, comuna Măgurele, împreună cu localitățile componente, cu un procent de 48,44% populaţie masculină şi 51,56% populaţie feminină, se înscrie în tendinţa manifestată la nivelul judeţului Prahova, respectiv 48,40% masculin şi 51,60% feminin; pe total, diferenţa între populaţia feminină şi cea masculină indică un echilibru relativ.
Numărul de născuţi vii în anul  2012* a fost de 45,  în anul 2013, de 31, în anul 2014, de 22, în anul 2015, de 23, în anul 2016, de 38, în anul 2017 ,de 29, în anul 2018, de 33, iar în anul 2020, de 27. În schimb, numărul de decedaţi a fost în anul  2012*, de 70, în anul 2013, de 55, în anul 2014, de 56, în anul 2015, de 46, în anul 2016, de 78, în anul 2017, de 75, în anul 2018, de 61, în anul 2019, de 87, iar în anul 2020, de 81, rezultând un bilanţ natural negativ, fiind accentuat după anul 2011.
Numărul stabilirilor de reşedinţă a fost în anul 1990 de 6, în anul 2011 de 23, în anul 2012 de 24, în anul 2013 de 25, în anul 2014 de 12, in anul 2015 de 26, in anul 2016 de 39, in anul 2017 de 15, în anul 2018 de 33, în anul 2019 de 22, iar în anul 2020 de 27 persoane. Plecările cu reşedinţă au fost în anul 1990 de 156, în anul 2011* de 32, în anul 2012* de 40, în anul 2013* de 63, în anul 2014 de 73, în anul 2015 de 53, în anul 2016 de 40, în anul 2017 de 55, în anul 2018 de 64,  în anul 2019 de 69, iar în anul 2020 de 51  persoane, rezultand un deficit migratoriu important în fiecare an, după RGP din 2011 si datele preluate de la INS .
Analizând situaţia pe grupe de vârstă, se constată următoarele:

  • Grupele de vârstă 15 – 40 ani şi 41 – 60 ani, care pot fi asimilate populaţiei în vârsta de muncă, reprezintă 62,40 % din populaţia totală a comunei, fiind apropiată de media pe judeţ (59%).
  • Ponderea cea mai mică în totalul populaţiei se regăseşte la grupa de vârstă 0 – 15 ani, respectiv 12,29 % din total, fiind însă puţin inferioară celei pe judeţ, respectiv de 13,69 %,
  • Grupa de vârstă de 60 de ani şi peste înregistrează o pondere peste media pe judeţ (25,31% faţă de 22%), tot aici constatându-se și cel mai mare dezechilibru între populaţia masculină şi cea feminină (58,66% femei faţă de 41,34% bărbaţi), procentul ridicat al populaţiei feminine din această grupă de vârstă regăsindu-se în valorile specifice atât pe total judeţ, cât şi pe mediul rural.

În concluzie, putem spune că populația comunei Măgurele prezintă un echilibru relativ, atât din punct de vedere al structurii pe sexe, cât şi pe grupe de vârstă şi se manifestă o tendinţă a lipsei de vitalitate, pe fondul unui bilanţ natural negativ și al unui bilanț migratoriu negativ.

Populația pe naționalități*

Naționalitatea

Număr de persoane

Total

4570

Română

4493

Maghiară

1

Rromă

72

Alte naționalități

4

*Sursa de date: DJS Prahova

Structura populației de peste 10 ani după nivelul de instruire*

Nivel de instruire

Număr persoane

Studii superioare

231

Postliceal și de maiștri

121

Liceal

1134

Profesional, complementar sau de ucenici

994

Gimnazial

1643

Primar

1113

Fără şcoală absolvită

134

Persoane analfabete

67

*Date INS TEMPO – Online 2011 -2020

Se remarcă ponderea populației cu instruire elementară (primară și gimnazială), această categorie fiind urmată de cea cu studii liceale și profesionale, complementare sau de ucenici. Ponderi reduse dețin persoanele cu studii superioare și cele cu studii postliceale și de maiștri.
Numărul mediu al șomerilor înregistrați în 2010 a fost de 188 persoane, în anul 2011 a fost de 152 persoane, în anul 2012 a fost de 156 persoane, în anul 2013 a fost de 148 persoane, în anul 2016 a fost de 151 persoane, în anul 2018 a fost de 90 persoane, iar în anul 2019 a fost de 88 persoane.
Numărul mediu al salariaților a fost în 2014 de 406, în anul 2015 de 441, în anul 2016 de 415, în anul 2017 numărul mediu al salariaților a fost de 434, în anul 2018 de 470, în anul 2019 de 460, iar în anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 477*.

Sari la conținut