Instituții din domeniul sănătății

Sănătatea umană 

În comuna Măgurele, asistența medicală este asigurată de către un centru medical uman, recent înființat, situat în satul Măgurele. Deservirea se face de către 2 medici de familie, 1 stomatolog și 4 cadre sanitare medii. Dispensarele din Comună au un nivel mediu de dotare. 
La nivelul comunei  există un punct farmaceutic, iar deservirea se face de către un asistent de farmacie.
Spațiile în care funcționează cabinetele medicale se află în proprietatea publică a Comunei Măgurele.

Sănătatea veterinară

La nivelul  Comunei Măgurele există un dispensar veterinar unde activează un medic veterinar și un tehnician.

Asistență și protecție socială

Comuna înregistrează un număr de 11 dosare cuprinzând 14 beneficiari de asistați sociali în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  Beneficiari  ai  Legii  nr.  277/2010,  republicată,  privind  alocația  pentru susținerea familiei sunt în număr de 104 persoane.
Nu există beneficiari ai OUG nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
Beneficiarii indemnizații persoane cu handicap ai Legii nr.448/2006 în număr de 47 persoane.
Asistenți personali ai persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006 în număr de 10 persoane. 

Sari la conținut