Pe raza teritorială a COMUNEI MĂGURELE, Județul Prahova îşi desfăşoară activitatea o unitate de invățământ preuniversitar cu personalitate juridică -Şcoala Gimnaziala Măgurele, la care sunt arondate 4 unități de învățământ fără personalitate juridică (Şcoala Gimnazială Măgurele Învăţământ Primar, Grădinița cu Program Normal ,,Micul Prinţ’’ Măgurele, Grădinița cu Program Normal Coada Malului si Grădinița cu Program Normal Iazu).

Școala Gimnazială Măgurele

Misiunea Școlii

În acord cu viziunea noastră, ne dorim să oferim elevilor șanse egale  de formare și dezvoltare a personalităţii lor, pregătirea indispensabilă pentru valorificarea întregului lor potenţial astfel încât să obţină performanța necesară evoluţiei și formării personale. Școala în parteneriat cu comunitatea locală urmărește dezvoltarea unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca persoană și personalitate.

Grădinița ,,Micul Prinţ’’

Grădinița Iazu

Grădinița Coada Malului

Biblioteca școlii

În Comuna Măgurele există două biblioteci, din care una publică, înființată la etajul 1 al sediului Primăriei, cealaltă fiind în cadrul Școlii Gimnaziale Măgurele, ce conțin circa 16.000 de volume.
Achiziția de carte cuprinde mai multe genuri, precum:

  • literatură pentru copii
  • proză scurtă
  • romane de aventuri
  • romane clasice
  • romane de război
  • romane de dragoste
  • romane istorice
  • romane de groază
  • teatru
  • science-fiction, etc.
Sari la conținut