DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

Adresa site-ului web este: http://magurele.elocal.cf

1. Colectarea de informații

Primim în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul dumneavoastră, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

2. Utilizarea de informații

Oricare dintre informațiile pe care le postăm și colectăm pot fi folosite pentru:

 • respectarea unei obligații legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 • scopuri de arhivare în interes public;
 • scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • îmbunătățirea site-ului nostru;

3. Durata de stocare a datelor

 • în conformitate cu legislația în vigoare

4. Tipuri de informații publicate

 • informații de interes public

5. Dezvăluirea părților terțe

Instituția noastră nu vinde, nu negociază sau nu transferă către părți din afară, informațiile dumneavoastră personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Totuși, putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră către terți pentru a respecta o hotărâre judecătorească definitivă sau o altă obligație de acest fel sau în cadrul unui schimb de informații pentru protejarea împotriva fraudei, în vederea apărării drepturilor sau bunurilor noastre.

6. Protejarea Informațiilor

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale personale. Folosim criptarea prin certificat SSL. Aveți dreptul la rectificarea datelor.

7. Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

8. Consimțământul

Pentru utilizarea site-ului nostru, va trebui să fiți de acord cu politica noastră de confidențialitate care este în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Site-ul www.magurele-ph.ro, este creat pe platforma WordPress și găzduit în România de către Faxmedia Group.

Drepturile de care beneficiați în raport cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
Dreptul de acces înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, fără a aduce însă atingere obligațiilor legale ce cad în sarcina subscrisei.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un anumit format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor și riscurilor.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea  datelor  cu caracter personal.

Excepții:

 • respectarea unei obligații legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

POLITICA DE COOKIE-URI

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (preferințe accesibilitate, preferințe cookie-uri, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

O parte dintre paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reţine:

 • preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor;
 • dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

TERMENI ȘI CONDIȚII

OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Accesul şi utilizarea site-ului www.magurele-ph.ro (denumit în continuare “site”) se face cu respectarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Primăria comunei Măgurele nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații folosind pagina de contact a site-ului.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul “așa cum este” si “așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

DISPONIBILITATE ȘI DEFECTE

Utilizatorii vor accepta următoarele condiții:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizați site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

CONDIȚII DE FOLOSIRE A INFORMAȚIILOR DE PE SITE

Puteți prelua, citi sau imprima orice informație de pe acest site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținute în orice informație pe care o preluați de pe site. Totuși, nu aveți dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Primăriei comunei Măgurele.

De asemenea, trebuie să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

LEGISLAȚIE

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Sari la conținut